מאמרים

אוצר בית דין

פני למעלה ממאה שנים, החל עם ישראל לשוב לארצו במספרים משמעותיים, ובד בבד החלו נסיונות לפתח חקלאות עברית, ולהפריח את השממה. ההתמודדות עם מצוות השמיטה הייתה אחד האתגרים הקשים ביותר

קראו עוד

ערבות הדדית

הערבות ההדדית במצוות השמיטה ככל שנתמוך יותר ויותר באוצרות בית דין, ובייחוד במודל של "אוצר הארץ", שמצא פתרונות הלכתיים גם לאספקת ירקות בלא להזדקק להיתר

קראו עוד

למידע נוסף אודות שמיטה ישראלית:

Why America Needs a Sabbatical Year

Podcasts by R' Ari Bergman