דף הבית » 'קדושה אני מבקש' לימוד שמיטה חוויתי נושא פרסים

'קדושה אני מבקש'

לימוד שמיטה חוויתי נושא פרסים

רשימת הזוכים בחידון רמה גבוהה

גלעד בן יעקב
ישיבת ירוחם

זכה בשובר ע"ס 200 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי

נבו אבוחצירא
מרכז הרב

זכה בשובר ע"ס 500 ₪
לקנייה בספרי "אור החיים"
זוכה חודשי

ישיבת ברכת משה

זכו בשובר ע"ס 500 ₪
לקנייה בספרי "אור החיים"
מוסד זוכה

רשימת הזוכים בחידון ברמה בנונית

משה כינרתי
מרכז הרב

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי

גלעד נאמן
ישיבת אדרת בת ים

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי

אביעד דוידי
כרם דיבנה

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי