דף הבית » 'קדושה אני מבקש' לימוד שמיטה חוויתי נושא פרסים

'קדושה אני מבקש'

לימוד שמיטה חוויתי נושא פרסים

חידוני השמיטה פעלו למשך 25 שבועות והסתיימו בחודש כסלו תשפ"ג.

נפגש שוב בשמיטה הבאה בעז"ה

רשימת הזוכים בחידון רמה גבוהה

אריאל כהן
ישיבת בית אל

זכה בשובר ע"ס 200 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי

נבו אבוחצירא
מרכז הרב

זכה בשובר ע"ס 500 ₪
לקנייה בספרי "אור החיים"
זוכה חודשי

ישיבת ברכת משה

זכו בשובר ע"ס 500 ₪
לקנייה בספרי "אור החיים"
מוסד זוכה

רשימת הזוכים בחידון ברמה בנונית

אורי גולדשטיין
ישיבת מודיעין

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי

אלרואי דמליך
ישיבת ברכת משה

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי

קרן מנדל
אולפנת אבן שמואל

זכתה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת ריקושט
זוכה שבועי