דף הבית » 'קדושה אני מבקש' לימוד שמיטה חוויתי נושא פרסים

'קדושה אני מבקש'

לימוד שמיטה חוויתי נושא פרסים

רשימת הזוכים בחידון רמה גבוהה

נעם רימון
מישיבת בית אל

זכה בשובר ע"ס 200 ₪
לקנייה ברשת דברי שיר
זוכה שבועי

טרם נבחר
מישיבת טרם נבחר

זכה בשובר ע"ס 500 ₪
לקנייה ברשת דברי שיר
זוכה חודשי

ישיבת טרם נבחר
רשת טרם נבחר

זכו בשובר ע"ס 500 ₪
לרשת דברי שיר
מוסד זוכה

רשימת הזוכים בחידון ברמה בנונית

בינימין וולך
ישיבת בית אל

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת דברי שיר
זוכה שבועי

טרם נבחר

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת דברי שיר
זוכה שבועי

טרם נבחר

זכה בשובר ע"ס 70 ₪
לקנייה ברשת דברי שיר
זוכה שבועי